دانلود نسخه های teamlink

همراهان عزیز موسسه مهارت گستر نوشیجان

ما برای برگزاری وبینارهایمان از نرم افزار تیم لینک استفاده می کنیم. از لینک های زیر نسخه مناسب خود را دانلود کنید.

teamlink for IOS teamlink for android teamlink for mac teamlink for windows

لینک دوره کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

لینک دوره برنامه ریز جشن  تشریفات

لینک دوره اصول و فنون مذاکره

لینک دوره سخنرانی حرفه ای

دکمه بازگشت به بالا