ارسال شکایات

کاربران محترم در صورت تشخیص و محرز شدن هرگونه تخلفی از سمت مدرسان و یا نارسایی سایت در دریافت خدمات از طریق فرم ذیل شکایت خود را ارسال نموده تا در کمتر از 24 ساعت به شکایت شما رسیدگی گردد.

ارسال شکایت

دکمه بازگشت به بالا