ارزیابی دوره آموزشی

نظرسنجی دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری

  • ضعیفمتوسطعالی
  • ضعیفمتوسطعالی
  • ضعیفمتوسطعالی
  • ضعیفمتوسطعالی
  • ضعیفمتوسطعالی
  • ضعیفمتوسطعالی

دکمه بازگشت به بالا