آزمون آنلاین

سوالات رایگان آزمون های هتلداری و گردشگری

سوالات رایگان آزمون های هتلداری و گردشگری

سوالات رایگان آزمون های گردشگری و هتلداری موسسه آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان اقدام به برگزاری آزمون های رایگان در رشته مختلف هتلداری و گردشگری نموده است، تا کاربران بتوانند دانش خود را مورد آزمایش قرار داده و قبل از شرکت در آزمون های جامع سازمان فنی و حرفه ای …

توضیحات بیشتر »

آزمون مجازی راهنمای گردشگری فرهنگی

آزمون مجازی راهنمای گردشگری فرهنگی

آزمون مجازی راهنمای گردشگری فرهنگی آزمون الکترونیک راهنمای گردشگری فرهنگی و همچنین آموزش مجازی دوره های هتل داری و گردشگری از طریق موسسه آموزش تشریفات،هتلداری وگردشگری انجام می شود. شما می توانید برای شرکت در آزمون آنلاین به نکاتی که در زیر اشاره شده توجه کنید. کارآموزان محترم لطفا به نکات ذیل …

توضیحات بیشتر »

آزمون مجازی راهنمای محلی(اصفهان شناسی)

آزمون آنلاین راهنمای محلی(اصفهان شناسی)

آزمون مجازی راهنمای محلی(اصفهان شناسی) آزمون الکترونیک راهنمای محلی(اصفهان شناسی) و همچنین آموزش مجازی دوره های هتل داری و گردشگری از طریق موسسه آموزش تشریفات،هتلداری وگردشگری انجام می شود. شما می توانید برای شرکت در آزمون آنلاین به نکاتی که در زیر اشاره شده توجه کنید. کارآموزان محترم لطفا به نکات ذیل توجه …

توضیحات بیشتر »

آزمون آنلاین مدیر تور

آزمون آنلاین مدیر تور

آزمون آنلاین مدیر تور آزمون آنلاین مدیر تور و همچنین آموزش مجازی دوره های هتلداری و گردشگری از طریق موسسه آموزش تشریفات، هتلداری وگردشگری انجام می شود.شما می توانید برای شرکت در آزمون آنلاین به نکاتی که در زیر اشاره شده توجه کنید. کارآموزان محترم لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید: زمان آزمون …

توضیحات بیشتر »

آزمون مجازی راهنمای گردشگری ماجرا جویانه

آزمون مجازی راهنمای گردشگری ماجرا جویانه

آزمون مجازی راهنمای گردشگری ماجرا جویانه آزمون الکترونیک راهنمای گردشگری ماجراجویانه و همچنین آموزش مجازی دوره های هتلداری و گردشگری از طریق موسسه آموزش تشریفات،هتلداری وگردشگری انجام می شود. شما می توانید برای شرکت در آزمون آنلاین به نکاتی که در زیر اشاره شده توجه کنید. کارآموزان محترم لطفا به نکات ذیل …

توضیحات بیشتر »

آزمون الکترونیک امدادگری گردشگری

آزمون الکترونیک امدادگری گردشگری

آزمون الکترونیک امدادگری گردشگری آزمون الکترونیک امدادگری گردشگری و همچنین آموزش مجازی دوره های هتلداری و گردشگری از طریق موسسه آموزش تشریفات،هتلداری وگردشگری انجام می شود. شما می توانید برای شرکت در آزمون آنلاین به نکاتی که در زیر اشاره شده توجه کنید. کارآموزان محترم لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید: …

توضیحات بیشتر »

آزمون مجازی مدیر غذا و نوشیدنی

آزمون مجازی مدیر غذا و نوشیدنی

آزمون مجازی مدیر غذا و نوشیدنی آزمون آنلاین مدیر غذا ونوشیدنی (آزمون مجازی مدیر غذا و نوشیدنی) و همچنین آموزش مجازی دوره های هتلداری و گردشگری از طریق موسسه آموزش تشریفات،هتلداری وگردشگری انجام می شود.شما می توانید برای شرکت در آزمون آنلاین به نکاتی که در زیر اشاره شده توجه کنید. …

توضیحات بیشتر »

آزمون آنلاین مدیر هتل

آزمون آنلاین مدیر هتل

آزمون آنلاین مدیر هتل آزمون غیر حضوری مدیر هتل  (آزمون آنلاین مدیر هتل) و همچنین آموزش مجازی دوره های هتلداری و گردشگری از طریق موسسه آموزش تشریفات،هتلداری وگردشگری انجام می شود.شما می توانید برای شرکت در آزمون آنلاین به نکاتی که در زیر اشاره شده توجه کنید. کارآموزان محترم لطفا به نکات ذیل …

توضیحات بیشتر »

آزمون غیر حضوری کافی شاپ هتل

آزمون غیر حضوری کافی شاپ هتل

آزمون غیر حضوری کافی شاپ هتل آزمون غیر حضوری کافی شاپ هتل: آزمون آنلاین کافی شاپ هتل و همچنین آموزش مجازی دوره های هتلداری و گردشگری از طریق موسسه آموزش تشریفات،هتلداری وگردشگری انجام می شود.شما می توانید برای شرکت در آزمون آنلاین به نکاتی که در زیر اشاره شده توجه کنید. کارآموزان محترم …

توضیحات بیشتر »

آزمون الکترونیک مربی گردشگری کودک

آزمون الکترونیک مربی گردشگری کودک

آزمون الکترونیک مربی گردشگری کودک آزمون الکترونیک مربی گردشگری کودک و همچنین آموزش مجازی دوره های هتلداری و گردشگری از طریق موسسه آموزش تشریفات،هتلداری وگردشگری انجام می شود. شما می توانید برای شرکت در آزمون آنلاین به نکاتی که در زیر اشاره شده توجه کنید. کارآموزان محترم لطفا به نکات ذیل …

توضیحات بیشتر »