دانلود فایل ورد انواع خط ها

3.500 تومان

دانلود فایل ورد انواع خط ها

فهرست

1-علّت پيدايش مركب وقلم و كاغذ

2- علت پيدايش الفباء

3- خط

4- طليعة  1 ( الف – تاريخ الفباء)

5- طليعة 2    ( مراحلي كه خط پيموده )

6- طليعة 3    ( خط سومري ،مصري (كنعاني ، فنيقي)،ارامي و مسُند

7- طليعة 4    (بنيان خط كوفي و نسخي قديم قبل از اسلام و كشف سنگ نبشته ها و مكتوبات – روايات

8- بحث تطور        تقسيم خط كوفي ( كوفي مغربي – مشرقي )

9- تقسيم خطوط كوفي مشرقي :            الف )ساده            ب) تزئيني

10- انواع تزئيني ( مشجرّي يا مشعبي و مورق يا ريحاني )

11- اقسام تزئيني ديگر ( مزهر با گل و برگ دار، معقد ( معشق و متشابك)

نوع سوم كوفي بنائي ( معقلي )                        بنائي ساده  

بنائي متوسط  ( معقلي ) 

مشكل بنائي مشكل

12- محقق و ريحان             

13- ثلث و فروع آن

14- خط نسخ

15- تعليق و ديواني

16- رقعه و سياقت

  17- نستعليق

كتيبه هاي اصفهان                        

علت پيدايش مركب و قلم و كاغذ وقتي ترسيم مقاصد تا اندازه اي روشن شد و به شكل تصوير برخوردند- زيرا براي ترسيم سبك مطلب كوچكي مدّتها وقت لازم داشت ( مثلاً حجاز بايد تخته سنگ را بتراشد و بعد مطلب را روي آن حجاري كندو سپس براي طرف فرستاده شود.اين بود كه به فكر افتادند كه به جاي حجاري و نقاري ترسيم كند و براي رفع اين نيازمندي به اين نكته پي بردند كه رنگي بسازند كه با آن رنگ حرف را بنويسند بعد از مطالعات زياد رنگ هاي سبز و قرمز و آبي را از عصاره برگهاي درختان و بوته ها به دست آوردند و به جاي تيشه از چوب قلم تراشيدند و به جاي تخته سنگ برگ يا پيروس را مورد استفاده قرار دادند و مكاتبات سرو صورتي پيدا كرد تا به صورت امروزي رسيد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن