اتاقدار هتل (جزوه+سوال)

7.000 تومان13.000 تومان

پاک کردن
شناسه محصول: نامعلوم دسته:

بخش اول – خانه داری

نمودار مدیر اجرای خانه داری و خانه دار ………………………………………………………………………..5
منابع تأمین نیروی انسانی در بخش خانه داری ………………………………………………………………..6
خصوصیات ظاهری متصدی ……………………………………………………………………………………….7
اطلاعات مربوط به اتاق ها ………………………………………………………………………………………..7
مهمان از هتل چه می خواهد ؟ ………………………………………………………………………………….7
مقررات طبقات ……………………………………………………………………………………………………..8
چرخ دستی اتاقداری ………………………………………………………………………………………………9
نظافت اتاق ………………………………………………………………………………………………………..11
نظافت حمام ………………………………………………………………………………………………………13
سرویس شب ……………………………………………………………………………………………………..15
خدمات اضافی …………………………………………………………………………………………………….15
مسایل قابل گزارش ………………………………………………………………………………………………16
برنامۀ نظافت هفتگی …………………………………………………………………………………………….18
میز بخش کنترل خانه داری ……………………………………………………………………………………..19

بخش دوم – مشاغل خانه داری

مسئول اجرای خانه داری ……………………………………………………………………………………….29
سرپرست قسمت های خانه داری ……………………………………………………………………………31
سرپرست انبار ملزومات پارچه ای / لباس کارکنان …………………………………………………………..33
سرپرست نوبت شب ……………………………………………………………………………………………34
اتاقدار ……………………………………………………………………………………………………………..36
مأمور انبار ملزومات پارچه ای / لباس کارکنان ………………………………………………………………..37
متصدی سرویس های بهداشتی ………………………………………………………………………………38
خیاط / رویه کوب …………………………………………………………………………………………………40
سر باغبان …………………………………………………………………………………………………………41
نظافتچی ………………………………………………………………………………………………………….42
باغبان ……………………………………………………………………………………………………………..44

بخش سوم – لکه ها

لکه ها ……………………………………………………………………………………………………………..46
میز لکه گیری ……………………………………………………………………………………………………..47
طبقه بندی لکه ها ………………………………………………………………………………………………..48
از بین بردن لکه ها ………………………………………………………………………………………………..49
لکه گیری فرش ……………………………………………………………………………………………………54

سوال و جزوه

خرید جزوه آموزشی, سوال سری 1, سوال سری 2

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن