باغ ایرانی با فرمت وورد

6.000 تومان

باغ ایرانی doc


باغ ایرانی doc

پیشگفتار

 ایرانیان از زمانهای قدیم در بهسازی محیط زندگی خود کوشیده اند و به زیبا سازی آن در جهت کاربرد بهتر پرداخته اند و به کارگیری طبیعت و گیاهان در اقلیم خشک ایران در کنار محیط خانه جزئی از معماری ایرانی بوده است ، به خصوص در جاهایی که معمار ایرانی فرصت ابتکار را داشته  و باغ را در اشکال مختلف جهت بهره وری بهتر از سایه و ثمر و تأثیری که در بهبود فضا و هوا ، در کنار خانه قرار داده است .

با پیشرفت شهرها و گسترش روز افزون فضاهای مسکونی ، باغ های ایرانی که قسمتی از فضاهای خصوصی بوده اند بیشتر کاربرد عمومی یافته و اشکال ساده تر به خود گرفته اند ،گرچه هنوز گیاهان و درختان درفضا های مورد استفاده باعث تعدیل  هوا و  بهتر شدن  محیط می شوند ،  اما از ابداع  و استفاده از طراحی های نو خبری نیست دراین تحقیق کوشیده شده است با معرفی ابتکاراتو طراحی های قدیم راهی برای ادامه این روشها پیش روی طراحان باغ های امروز بگذارد .

گرچه این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از منابع مکتوب و کتابخانه ای انجام شده است اما امید است شروعی برای تحقق بیشتر در ایجاد فضاهای زیبای محیطی در زندگی شهری امروز باشد .و…

فهرست

       فصل1- باغ ايراني از نظر تاريخ

سير تاريخي باغ سازي در ايران 1

 شكل گيري باغ سلطنتي پاسارگادوتاثيرآن بر باغ سازي ايران 3

 باغ سازي هخامنشيان در زمان جانشينان كوروش 4

 باغهاي معلق بابل  4

 عمارت خسرو_قصر شيرين 5

 كاخ تيسفون ومجموعه باغهاي اطراف آن 5

  باغ سازي ايران در دوره اسلامي 5

  تاثير باغ سازي ايران بر باغ سازي سايرملل 7

 

  فصل2-باغ ايراني از نظركالبد

خصوصيات كلي باغهاي ايران 9

انواع باغ  11

معرفي فضاهاي كالبدي باغ ها  13

هندسه باغ ايراني 14

خصوصيات جغرافيايي باغها  16

گياهان درباغ ايراني 18

 آب در باغ ايراني 24

باغ و هنر ایرانی  28

نقشبند 28

   فصل3-باغ هاي اصفهان

باغ  های اصفهان  30

فرمان شاه عباس اول راجع به احداث خیابان چهارباغ اصفهان  31

باغ هزارجریب   35

باغ و کاخ موزه چهلستون 38

باغ بلبل و عمارت هشت بهشت 39

باغ فرح آباد  40

پل های اصفهان در دوره صفویه  41

پل الله وردیخان (سی و سه پل )   41

پل خواجو  42

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن