توسعه صنعت گردشگری الکترونیکET

3.000 تومان

دانلود مقاله توسعه صنعت گردشگری الکترونیکET بصورت pdf

شیوا رحیمی،حسین رحمتیان

مرکزآموزش هتلداری وگردشگری سازمان فنی وحرفه ای اصفهان

چکیده

توسعه فناوری اطلاعات بر حوزه های مختلف کسب و کار و زندگی جاری بشر امروزی اثر داشته است و زمینه تحول, تسریع و تسهیل امور را با ایجاد بسترهای یکپارچه فراهم آورده است.

در این میان صنعت گردشگری به عنوان یکی از کسب و کارهای سودآور و مهم دنیا در سال های اخیر تجربه ها و تحولات جدیدی را مشاهده کرده است و با تغییراتی چشمگیر سعی کرده است تا گام های بزرگی برای تطبیق خود با فناوری های نوین بردارد. این انطباق پذیری بر حوزه های مهم این صنعت از جمله زیرساخت ها, فناوری ها, متدها و کارکردها اثرگذار بوده است و باعث افزایش رضایت کاربران نهایی یا همان گردشگران شده است.

نقش فناوری اطلاعات در توسعه این صنعت از دو جنبه قابل بررسی است:

یکی به کارگیری فناوری اطلاعات در اطلاع رسانی و ارایه خدمات گردشگری که به معنای استفاده همه جانبه از پتانسیل های صنعت فناوری اطلاعات جهت توسعه زیر ساخت های صنعت گردشگری است و دیگری گردشگری مجازی که به معنای الکترونیکی شدن منابع گردشگری موجود و یا حتی فضاهای ساختگی است بررسی زیر ساخت های موردنیاز گردشگری الکترونیک و نقاط ضعف ایران دراین زمینه از اهداف این مقاله بوده ودر نهایت راهکارها یی برای بهبود توسعه گردشگری الکترونیک مدنظر میباشد روش کار مطالعات کتابخانه ای ،واستفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه است.

واژگان کلیدی:گردشگری الکترونیک-تجارت الکترونیک -بازاریابی الکترونیکی

دانلود متن کامل مقاله

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن