دانلود فایل جنگلهای هیرکانی به صورت pptx

3.500 تومان

دانلود فایل جنگلهای هیرکانی به صورت pptx

اکوتوریسم جنگل

تعریف: در جنگل بین درختان، درختچه ها،علف ها و خزه ها از یک طرف و جانوران موجود ازطرف دیگر یک اشتراک حیاتی پیشرفته ای وجود دارد که این اشتراک حیاتی با خاک و سنگ مادری رابطه دارد و معمولاً به کلیه ی روابط بین گیاهان، جانوران و خاک جنگل Biogeocoenose می گویند.

1 گیاهان: جزء تولید کنندگان اکوسیستم جنگل – تولید اولیه

2جانوران: جزء مصرف کنندگان اکوسیستم جنگل – تولید ثانویه

میکرو ارگانیسم ها: نقشی تبدیل کننده در خاک جنگل – تنظیم گردش زنجیره ی مواد غذایی یک اکو سیستم

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن