دین آسمانی زرتشت

3.000 تومان

دین زرتشت

مقدمه

دین زرتشت یکی از کهن ترین ادیان الهی است که ظهور و نمای آن در ایران بزرگ بوده است.زرتشت خود را آموزگار راستی و مانترن می نامد.آمده است تا راستی را آموزش دهد و بر پا نگه دارد, آمده است تا بگوید یک آفریننده و دادار وجود دارد و او داداری مهربان است,خدایی که نیاز به فدیه و قربانی , پیشکش های رنگارنگ و مراسم پیچیده ندارد؛ بهترین قربانی برای وی عمل نیک است, نام وی اهورا مزدا دانای بزرگ هستی بخش,سرور حکیم است که جهان را بر پایه هنجاری خلل ناپذیر به نام اشا یا راستی بنا نهاده, او آفریننده نیکی است و بدی را راه بدو نیست. اشوزرتشت برگذیده اهورامزداست و حامل پیام اهورایی ,پیام آور مهر و راستی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن