شهرستان اردستان

2.500 تومان

شهرستان اردستان به صورتword

اردستان

يکی از شهرستان های استان اصفهان است که هم چون ديگر مناطق اين استان از سابقه‌ي نيکويی در صنايع دستی برخوردار است.

هنرهای دستی اين شهرستان که بيش تر توسط سرپنجه هنرمند زنان و دختران خلق می شوند را فرش بافی، جاجيم بافی، گليم بافی، شال بافی، چادر، خيمه، كلاه و دستكش بافي تشكيل مي دهند.فرش بافی از اهميت زيادی برخورداراست و نقش مهمی در اقتصاد مردم اين منطقه دارد.البته قالی بافی اردستان دارای قدمت زيادی نيست ولی با طرح كاشان و نقش های ترنج، محراب، افشان، لچكی و خشتی بازارهای زيادی پيدا كرده است

ويژگيهاي انساني


 اردستان، مركب ازدو كلمه ارد به معناي مقدس و ستان پسوند مكاني است و روي هم رفته به معناي شهرمقدس مي باشد. مقدسي در كتاب معروف خود احسن التقاسيم نگاشته است: چون زمين اردستان به سفيدي آرد است، آنجا را آردستان گفته اند و ديگر اينكه بناي اين شهر را به دستان سام پدر  رستم پهلوان نسبت مي دهند و كلمه اردستان تحريف شده ارگ دستان است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن