مدرسه چهار باغ اصفهان

3.000 تومان

مدرسه چهار باغ اصفهان

این پروژه بصورت word بوده با حجم بسیار پایین  و کاربر می تواند بعد از دریافت فایل کلیه تغییرات لازم را روی آن اعمال نماید

مقدمه

مدرسه چهارباغ يكي از مهمترين وزيباترين بناهاي اواخر عصرصفوي ونگين آن آثار ميباشد، كه درزمان سلطنت شاه سلطان حسين صفوي آخرين پادشاه صفوي ساخته شده است .ساخت اين بنا درسال 1116 هجري قمري وتا سال 1122 هجري قمري به طول انجاميده است.

مدرسه چهارباغ را ميتوان شاهكار ونگين عصر صفوي ناميد ،چرا كه به نوعي دايره المعارف ودربرگيرنده انواع سبك هاي معماري زمانه خود ميباشد0 اين بنا به مدرسه سلطاني، مدرسه مادرشاه، مدرسه چهارباغ، ومدرسه علميه امام صادق(ع) ناميده شده كه درحال حاضر در بين اكثريت مردم به مدرسه چهارباغ مشهور است.وجه تسميه اين بنا به مدرسه سلطاني بدين جهت است كه يك مدرسه شاهي بوده و خود شاه نيز دراين مدرسه داراي حجره اي بوده وپاره اي ازاوقات خود را در اينجا سپري مي كرده.

مادرشاه : اولا فكر ساخت اين بنا متعلق به مادر شاه بوده است، ثانيا بدين جهت كه مادر شاه سلطان حسين چند كاروانسرا وبازار را وقف اين مدرسه كرده است.   و…

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن