کلیسا وانک اصفهان

4.500 تومان

کلیسا وانک اصفهان

این پروژه بصورت word بوده با حجم بسیار پایین  و کاربر می تواند بعد از دریافت فایل کلیه تغییرات لازم را روی آن اعمال نماید

مقدمه

ارمنستان قبل از ورود ارامنه

پيش از ورود ارامنه خالص واقعي از تيره هند اروپائي، در قرنهاي هفتم و ششم پيش از ميلاد مسيح به منطقه­اي كه در حال حاضر ارمنستان ناميده مي شود ملتي بومي در آن سكنا داشتند به نام خالدي يا خالد و سرزمينشان هم اورارتور[1] نام داشت.

ارمنستان اوليه يا اورارتو ملتي رقيب يا حريفي سهمناك براي امپراطوري آشور و نخستين سازمان بزرگ سياسي بوده است و زمان آن پيش از وقتي است كه نبوغ سازماندهي كوروش بزرگ و داريوش نخستين امپراطوري ايراني يا هخامنشي را بوجود آوردند.

پادشاهان آشور به جنگهاي فراواني براي استيلا يافتن بر اورارتور دست زدند.ليكن در سرزميني كه مختصات طبيعي آن بخصوص براي دفاع مناسب بود و با فضاي باز و مسطح خاورميانه كه عمليات جنگي در آن براي لشكريان آشور امري عادي بود زياد تفاوت داشت با مقاومت­هاي سرسختانه روبرو شدند.از طرفي ارادۀ جنگي كه وسيله بزرگ لشكريان آشور ضربه زدن به دشمن بود

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن