خانه / بایگانی برچسب: آموزش الکترونیک هتلداری

بایگانی برچسب: آموزش الکترونیک هتلداری

آموزش غیر حضوری اتاق دار هتل

آموزش غیر حضوری متصدی البسه هتل(لاندری)

آموزش غیر حضوری اتاق دار هتل در صورتی که نمی توانید در کلاس های حضوری هتلداری شرکت نمایید می توانید با ثبت نام در دوره های مجازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان موفق به دریافت گواهینامه معتبر گردید. چنانچه قصد اخذ دیپلم هتلداری را داشته باشید باید گواهینامه های …

توضیحات بیشتر »

آموزش مجازی متصدی طبقات هتل

آموزش مجازی متصدی طبقات هتل

آموزش مجازی متصدی طبقات هتل در صورتی که نمی توانید در کلاس های حضوری هتلداری شرکت نمایید می توانید با ثبت نام در دوره های مجازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان موفق به دریافت گواهینامه معتبر گردید. چنانچه قصد اخذ دیپلم هتلداری را داشته باشید باید گواهینامه های چهار …

توضیحات بیشتر »

آموزش غیر حضوری متصدی البسه هتل(لاندری)

آموزش غیر حضوری متصدی البسه هتل(لاندری)

آموزش غیر حضوری متصدی البسه هتل(لاندری) در صورتی که نمی توانید در کلاس های حضوری هتلداری شرکت نمایید می توانید با ثبت نام دردوره های مجازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان موفق به دریافت گواهینامه معتبر گردید. چنانچه قصد اخذ دیپلم هتلداری را داشته باشید باید گواهینامه های چهار …

توضیحات بیشتر »

غارهای نمکي ميکروکليمايي براي توريست درماني

غارهای نمکي ميکروکليمايي

غارهای نمکي ميکروکليمايي براي توريست درماني(آپدیت) در کشورهاي توسعه يافته به دليل افزايش سطح بهداشت و کاهش نرخ زاد و ولد طبقات مرفه جامعه به سن 65 سال به بالا تعلق دارند و زمان تفريح آنها نيز 60 درصد از زمان تفريح طبقات جوانتر جامعه بيشتر است ، بنابراين اين …

توضیحات بیشتر »