خانه / بایگانی برچسب: آداب معاشرت جلوگیری از عصبانیت

بایگانی برچسب: آداب معاشرت جلوگیری از عصبانیت

با همکارانی که ما را عصبانی می کنند چگونه رفتار کنیم؟

اصول رفتار با همکاران عصبانی

با همکارانی که ما را عصبانی می کنند چگونه رفتار کنیم؟ در محل کار ممکن است همکارانی داشته باشید که باعث ناراحتی و عصبانیت شما شوند مثلاً کارمندی که در محل کار شایعه پراکنی می کند و باعث رنجش شما و سایرین می شود، همکاری را در نظر بگیرید که …

توضیحات بیشتر »