خانه / بایگانی برچسب: آموزش پیشخدما اداری

بایگانی برچسب: آموزش پیشخدما اداری

کارگاه آموزشی کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی اصفهان

کارگاه آموزشی کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی اصفهان1

کارگاه آموزشی کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی اصفهان آموزش کارکنان بخش های مختلف بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان در ساختمان مدیریت آموزشی بصورت کارگاه دو روزه انجام گرفت با توجه به سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمان های پیشتاز در امر توریسم درمانی می باشد.و بیمارستانی می تواند در بخش بین الملل …

توضیحات بیشتر »