آموزش غیر حضوری اتاقدار هتل

اتاقدار هتل كسي است كه بتواند از عهده اجراي مقررات شغلي و تميز كردن اتاقهاي مربوطه و گردگيري از
وسايل آنها و تهيه گزارش از عملكرد برآيد.

اطلاعات دوره

سطح دشواری: متوسط

دسته‌بندی‌ها:

مدرس دوره

گروه آموزشی نوشیجان گروه آموزشی نوشیجان

آموزش غیر حضوری اتاقدار هتل

290.000 تومان

بخش اول: توانايي درك اصطلاحات جاري در هتل و مقررات اتاقها

بخش دوم: توانايي تحويل اجناس مورد نياز اتاقها از انبار مخصوص

بخش سوم: توانايي اقدام به نظافت اتاق

بخش چهارم: توانايي كنترل كردن وسايل برقي داخل اتاق 

بخش پنجم: کنترل و ارزیابی اتاق 

بخش ششم : توانايي نظافت قسمتهاي مختلف اتاق

بخش هفتم: توانايي نظافت كردن اتاقهاي VIP

اطلاعات دوره

سطح دشواری: متوسط

دسته‌بندی‌ها:

مدرس دوره

گروه آموزشی نوشیجان گروه آموزشی نوشیجان

آموزش غیر حضوری اتاقدار هتل

290.000 تومان

بخش اول: توانايي درك اصطلاحات جاري در هتل و مقررات اتاقها

بخش دوم: توانايي تحويل اجناس مورد نياز اتاقها از انبار مخصوص

بخش سوم: توانايي اقدام به نظافت اتاق

بخش چهارم: توانايي كنترل كردن وسايل برقي داخل اتاق 

بخش پنجم: کنترل و ارزیابی اتاق 

بخش ششم : توانايي نظافت قسمتهاي مختلف اتاق

بخش هفتم: توانايي نظافت كردن اتاقهاي VIP

59

تعداد دانشجویان دوره

41

رضایت اعضا

18

پیشنهاد شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا