خانه / دوره های آموزش غیر حضوری / آموزش غیر حضوری هتل داری

آموزش غیر حضوری هتل داری

آموزش غیر حضوری مدیریت پذیرایی و میزبانی

آموزش غیر حضوری مدیریت پذیرایی و میزبانی

آموزش غیر حضوری مدیریت پذیرایی و میزبانی   جایگاه شغلی :آموزش غیر حضوری مدیریت پذیرایی و میزبانی اشتغال در رستورانها و تالارها به عنوان میزبان؛ سرمیزبان و پس از کسب تبحر و تسلط کاری و طی دوره های تکمیلی سمت مدیر تشریفات در تالارها؛ رستورانها ؛ سازمانها ؛ ارگانها و …

توضیحات بیشتر »

آموزش غیر حضوری مدیر هتل

آموزش غیر حضوری مدیر هتل

آموزش غیر حضوری مدیر هتل در صورتی که نمی توانید در کلاس های حضوری هتلداری شرکت نمایید می توانید با ثبت نام در دوره های مجازیمرکز آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان موفق به دریافت گواهینامه معتبر گردید.شما می توانید کلیه مشکلات و سوالات خود را در مورد دوره آموزشی از …

توضیحات بیشتر »

آموزش غیر حضوری سرپرست و میزبان رستوران

آموزش غیر حضوری سرپرست و میزبان رستوران

آموزش غیر حضوری سرپرست و میزبان رستوران در صورتی که نمی توانید در کلاس های حضوری هتلداری شرکت نمایید می توانید با ثبت نام در دوره های مجازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان موفق به دریافت گواهینامه معتبر گردید. قبل از کامل نمودن فرم ثبت نام اسکن مدارک زیر …

توضیحات بیشتر »

آموزش مجازی کارمند پذیره هتل(پذیرشگر)

آموزش مجازی کارمند پذیره هتل(پذیرشگر)

آموزش مجازی کارمند پذیره هتل(پذیرشگر) در صورتی که نمی توانید در کلاس های حضوری هتلداری شرکت نمایید می توانید با ثبت نام در دوره هایمجازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان موفق به دریافت گواهینامه معتبر گردید.چنانچه قصد اخذ دیپلم هتلداری را داشته باشید باید گواهینامه های چهار درس ذیل …

توضیحات بیشتر »

آموزش غیر حضوری اتاق دار هتل

آموزش غیر حضوری متصدی البسه هتل(لاندری)

آموزش غیر حضوری اتاق دار هتل در صورتی که نمی توانید در کلاس های حضوری هتلداری شرکت نمایید می توانید با ثبت نام در دوره های مجازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان موفق به دریافت گواهینامه معتبر گردید. چنانچه قصد اخذ دیپلم هتلداری را داشته باشید باید گواهینامه های …

توضیحات بیشتر »

آموزش مجازی متصدی طبقات هتل

آموزش مجازی متصدی طبقات هتل

آموزش مجازی متصدی طبقات هتل در صورتی که نمی توانید در کلاس های حضوری هتلداری شرکت نمایید می توانید با ثبت نام در دوره های مجازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان موفق به دریافت گواهینامه معتبر گردید. چنانچه قصد اخذ دیپلم هتلداری را داشته باشید باید گواهینامه های چهار …

توضیحات بیشتر »

آموزش غیر حضوری متصدی البسه هتل(لاندری)

آموزش غیر حضوری متصدی البسه هتل(لاندری)

آموزش غیر حضوری متصدی البسه هتل(لاندری) در صورتی که نمی توانید در کلاس های حضوری هتلداری شرکت نمایید می توانید با ثبت نام دردوره های مجازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان موفق به دریافت گواهینامه معتبر گردید. چنانچه قصد اخذ دیپلم هتلداری را داشته باشید باید گواهینامه های چهار …

توضیحات بیشتر »